Życzenia Wielkanocne od Sołtysa Waligórskiego dla mieszkańców Czapur

kartka1

kartka2

 

Można by pomyśleć – miły gest . Jednak nie tego oczekują mieszkańcy od swojego Sołtysa, Radnego a do tego jeszcze Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie.

Waldemar Waligórski, jako Przewodniczący Rady Miejskiej jest doskonale zorientowany w wielu tematach. Z sobie wiadomych przyczyn nie przekazał mieszkańcom podstawowej informacji, że jest projektowana obwodnica Czapury Rogalinek, nie przekazał informacji  takiej jak termin dyskusji PUBLICZNEJ, dotyczącej mpzp, która odbywała się na terenie wsi Czapury – (obecnie  jest procedowany plan miejscowy dla terenu między ulicami Gromadzka , Spokojna, Poznańska) zwłaszcza ,że dyskusja ta dotyczyła planu miejscowego, czyli projektowanej obwodnicy.

W przyjętej uchwale o przystąpieniu do sporządzenia tego planu ( uchwała Nr. XVI /92/11 ) jest zapis ( & 2.2 )a PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA tego planu  JEST USTALENIE terenów POD INWESTYCJĘ CELU PUBLICZNEGO W CZAPURACH . INWESTYCJA CELU PUBLICZNEGO… A WSZYSTKO OWIANE WIELKĄ TAJEMNICĄ….

Później, gdy sprawa się wydała (dopiero we wrześniu 2013r. dwóch właścicieli prywatnych posesji dowiedziało się przez przypadek, że przez środek ich własności ma przebiegać 25- cio metrowa droga) poformowano ich, że jest to  przebudowa węzła komunikacyjnego w Czapurach, że jest to budowa obwodnicy Czapury –Rogalinek.

Jak życie pokazało ta wielka , rzekomo obwodnica, rzekomo niezbędna, zaplanowana w Studium nie ma już dalszego swojego ciągu na Wiórku. I TO NIE DLATEGO ,ŻE W TEJ WSI NIE JEST JESZCZE UCHWALONY PLAN MIEJSCOWY. TAM NIEDAWNO ZOSTAŁ WŁAŚNIE UCHWALONY PLAN MIEJSCOWY I MIMO, ŻE W STUDIUM JEST DROGA PANI BURMISTRZ UZNAŁA, ŻE NIE TRZEBA JEJ UMIESZCZAĆ W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA – TO JAK TA „ OBWODNICA” MA FUNKCJONOWAĆ?.

Na dyskusji publicznej  w kwietniu 2013r. dotyczącej inwestycji celu publicznego obecnych było więcej urzędników, projektantów niż mieszkańców…