Wybory Samorządowe 16.11.2014 Czapury Okręg Nr 1

Wybory Samorządowe  16.11.2014

Czapury  Okręg  Nr 1

 

    OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z dnia 23 października 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Mosinie
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

Okręg Nr 1

1. RAJKOWSKA Małgorzata Maria, lat 47, zam. Czapury
zgłoszona przez KW STOW. NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI MOSIŃSKIEJ – lista nr 17

2. JURKIEWICZ Piotr Sebastian, lat 37, zam. Czapury
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY – lista nr 18

3. TARNOWSKI Jarosław, lat 36, zam. Czapury
zgłoszony przez KWW LUDZIE NIEZALEŻNI – lista nr 19

4. WALIGÓRSKI Waldemar Stanisław, lat 55, zam. Czapury
zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA – lista nr 20

 

Okręgi jednomandatowe

Radni naszej gminy zostaną wybrani w okręgach jednomandatowych.

W danym okręgu można uzyskać wyłącznie jeden mandat – otrzymuje go kandydat, który podczas wyborów otrzymał najwięcej głosów.

Pozostali kandydaci nie otrzymują mandatów. Oznacza to, że mandat uzyskuje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w danym okręgu spośród wszystkich kandydatów – „pierwszy na mecie”.

System jednomandatowy akcentuje powiązanie konkretnej osoby z okręgiem. W sytuacji nie wywiązania się z wyborczych obietnic, radny zawiedzie wyborców, czego konsekwencją będzie brak głosów w kolejnych wyborach.

Wybory jednomandatowe charakteryzują się spersonalizowaniem i identyfikacją wyborców z konkretnymi kandydatami, dzięki czemu władzę zdobywa osoba, która cieszy się największym poparciem społecznym. To daje niejako gwarancję efektywnego realizowania celów lokalnej społeczności.

W wyborach gminnych głos oddajemy na konkretną osobę, nie zaś na listę kandydatów/ ugrupowanie. Głos oddawany jest na określony system wartości zbieżny z tymi, które są bliskie wyborcy.