Skarga na Burmistrza Gminy Mosina Zofię Springer

Poniżej zamieszczamy link do artykułu na http://www.czasmosiny.pl/ w którym znajdują się informacje dotyczące „kreatywnego” pomysłu Pani Michaliny Szeligi (działającej z upoważnienia Burmistrz Zofii Springer), aby przekwalifikować „Skargę na Burmistrza Gminy Mosina Zofię Springer” na „Uwagę do projektu planu miejscowego„.

Po ogromnej zapalczywości z jaką Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Waldemar Waligórski „walczył” o przekwalifikowanie „skargi” na „uwagę” wnosimy, iż zarzuty zawarte w „skardze” są prawdziwe i zapewne doskonale udokumentowane.

Finalnie Rada Miejska uznała „skargę” jako „skargę”, wbrew „opinii” Radcy Prawnego Gminy Mosina Pana Zygmunta Kmiecika.

Link: http://czasmosiny.e-samorzadowiec.pl/tresc2/wyswietl/4925/ostatnia-sesja-w-starym-roku