Do Mieszkańców Czapur

Poniżej zamieszczam Ulotkę jaką pani Małgorzata Rajkowska skierowała
do mieszkańców Czapur w której wyjaśnia, i dokumentuje, że w „
Kurierze Mosińskim” nr 5 marzec 2014 autor artykułu „Kompromitacja
radnego Jabłońskiego” 2014, zamieścił  nieprawdziwe informacje,
na temat jej, jej skargi, oraz rzekomych wypowiedzi radnego
Jabłońskiego.

Pismo do Mieszkańców Czapur

Twierdzi ona, że zostały one tam podane celowo z zamiarem zatuszowania
prawdziwych faktów, zatarcia rzeczywistej, SKANDALICZNEJ sytuacji jaka
ma miejsce i cały czas trwa w naszej Gminie. Gdy ktoś próbuje pokazać,
ujawnić nieprawidłowości zaraz jest atakowany, na jego temat i na
temat  jego spraw rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje, czy to dotyczy jej , czy np. radnego Jabłońskiego.

Pani Małgorzata Rajkowska wysłała pismo do Redaktor Naczelnej Jolanty Szymczak z prośbą o sprostowanie nieprawdziwych informacji.

Sprostowanie

Wysłała również  pismo do Redaktor Naczelnej Jolanty Szymczak  dotyczące artykułu pt.” Kompromitacja radnego Jabłońskiego”

Pismo do Redaktor Naczelnej

Po otrzymaniu  odmowy umieszczenia sprostowania w gazecie „ Kurier
Mosiński ” Małgorzata Rajkowska w piśmie do Redaktor Naczelnej tej
gazety poinformowała ją , ze jeżeli sprostowanie nie zostanie
zamieszczone to skieruje ona sprawę do sadu. Takie nieprawdziwe
informacje rozpowszechniane przez gazetę będącą informatorem Radnych ze Stowarzyszenia Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
naruszają jej dobre imię i działają na jej szkodę.

Pismo do Redaktor Naczelnej Jolanty Szymczak – Ponowienie prośby o zamieszczenie sprostowania