11 marca 2016 – Ogólnopolski Dzień Sołtysa – Życzenia dla Sołtysów – Życzenia dla Mieszkańców

Z okazji Dnia Sołtysa przyłączamy się do życzeń złożonych Sołtysom naszej Gminy przez Lokalne Władze. Również życzymy dużo zdrowia, pomyślności i satysfakcji z pełnionej funkcji.

PRZY OKAZJI TEGO ŚWIĘTA MAMY  RÓWNIEŻ  ŻYCZENIA DLA NAS SAMYCH – MIESZKAŃCÓW CZAPUR.

Życzymy sobie Sołtysa uczciwego, prawdomównego ,uprzejmego, który potrafi słuchać i rozmawiać z ludźmi. Obecny Sołtys Czapur, Waldemar Waligórski w opinii wielu mieszkańców taki nie jest.

Życzymy sobie Sołtysa,  który prowadzi transparentną działalność: i tą finansową i tą pozostałą … Życzymy sobie Sołtysa,  który nie ma żadnych tajemnic przed mieszkańcami, ( oczywiście tych związanych ze sprawami Sołectwa,) który nie musi się wstydzić podejmowanych decyzji a co za tym idzie: ukrywać ich przed mieszkańcami. Obecny Sołtys Czapur, Waldemar Waligórski w opinii wielu mieszkańców nie spełnia tych standardów.

Pan Waldemar Waligórski, od wielu miesięcy  unikał odpowiedzi na stawiane mu pytania związane z finansami sołectwa, z planami miejscowymi dotyczącymi naszej wsi, oświetleniem  naszej wsi itp.

Aby również uniknąć  omówienia tych tematów na  Zebraniu Wiejskim, w dniu 10 lutego 2016 roku Sołtys wpadł na  pomysł i go zrealizował:   prowadząc Zebranie Wiejskie całkowicie  pominął  punkt 6 Porządku Obrad naszego sołeckiego spotkania, na którym miały być omówione  „Sprawy bieżące” Czapur.

SOŁTYS ZASTOSOWAŁ ZASADĘ: NIE MA PYTAŃ, NIE MA DYSKUSJI, NIE MA ODPOWIEDZI, NIE MA TEMATU.

Porządek Obrad Zebrania Wiejskiego  został zatwierdzony i przegłosowany przez wszystkich uczestników zebrania.

Składał się on z 7 punktów. (str. 1 protokołu)

Na str. 9 protokołu zapisany jest pkt. 5 Porządku Obrad: „ Inwestycje na terenie sołectwa Czapury ujęte w budżecie gminy na 2016 rok”. Punkt ten został omówiony, odbyła się dyskusja.

Natomiast na stronie 13 protokołu jest już streszczony pkt. 7 Porządku Obrad: „Zakończenie zebrania”.

Próżno w protokole szukać punktu 6 Porządku Obrad, punktu w którym miała się odbyć dyskusja na temat  naszych codziennych, bieżących, interesujących nas spraw. Jak wynika z protokołów z Zebrań, z ostatnich kilku lat, nigdy wcześniej taka sytuacja nie miała miejsca.

Trudno uwierzyć. A jednak … Protokół z Zebrania Wiejskiego z dnia 10 lutego 2016 r. http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/protokoly/protokol_czapury_10.02.2016.pdf

A PYTAŃ JEST DUŻO.     DO TEJ PORY NIKT NIE PYTAŁ.  NIKT NIE MIAŁ WIEDZY O CO PYTAĆ: skoro mieszkańcy nie wiedzieli, że Sołectwo dostaje około 8000 zł rocznie na swoją działalność  to nie pytali jak te pieniądze od lat są wykorzystywane.

Skoro mieszkańcy nie mieli wiedzy, że Sołtys  Waldemar Waligórski złożył uwagi do projektu planu miejscowego( w imieniu nas wszystkich, w imieniu całej wsi Czapury !!! ) o podział prywatnej zabudowanej działki naszego mieszkańca, zatajając ten fakt przed nim i przed całą społecznością sołecką, to nikt nie zadawał pytań na jakiej podstawie pozwolił sobie na takie działanie i jakie to miało wprowadzić ulepszenia, udogodnienia dla naszej wsi. ( Burmistrz uwzględnił ten wniosek o podział prywatnej działki Pana X i co gorsze rozpoczął działania w tym kierunku)

Do tej pory Pan Waldemar Waligórski skupiał w swoim ręku cała władzę: Sołtysa, Radnego i Przewodniczącego Rady Miejskiej. Trzymał w swoim ręku całą wiedzę, całą informację.

Od czasu Wyborów samorządowych z 2014 i powołania pani Małgorzaty Rajkowskiej na funkcję radnej Gminy Mosina mieszkańcy mają w końcu dostęp do informacji dotyczącej działalności Sołectwa i zadają pytania.

Niestety:  ODPOWIEDZI BRAK.

Pozostaje mieć nadzieję, że nasze życzenie się spełni…